Frilans formgjevar og modellskapar av mynt og medaljar INGRID AUSTLID RISE,

Myntgravør/formgjevar ved Det Norske Myntverket 1986-2017. 

Ingrid Austlid Rise, mynt- og medaljeformgjevar.

Videoer

Portrettrelieff, modellering steg for steg

HMK Harald V 2022
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab: Bjarne Lysholm www.dknvs.no.
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab: Gerd Høst www.dknvs.no.
Mønthuset Danmark: Dannebrog/Lyndanisse 1219 www.monthuset.dk.

Myntar

Myntgravør for Det Norske Myntverket 31 år.

Medaljar

Kunstmedaljar i større format og mindre medaljar for samlarar.

datamodellerte medaljar

Dei siste åra blir mange av modellane utvikla i 3D mjukvare på data.

teikningar / modellar

Alt startar med teikninga.